Stomatologia mikroskopowa

Stomatologia mikroskopowa to zastosowanie w leczeniu stomatologicznym specjalistycznego mikroskopu. Dzięki niemu lekarz może dostrzec szczegóły, których nie byłby nigdy w stanie zobaczyć gołym okiem. Użycie mikroskopu daje możliwość poszerzenia diagnostyki oraz zwiększenia poziomu precyzji w trakcie zabiegów stomatologicznych, a zatem zmniejszenie ryzyka ich powikłań.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem umożliwia m.in.:

  • odnalezienie wszystkich, nawet nietypowo zlokalizowanych ujść kanałów
  • wyjęcie złamanych narzędzi
  • dokładne opracowanie i wypełnienie zakrzywionych oraz wąskich (zobliterowanych) kanałów
  • wyjęcie starego wypełnienia z całej długości kanałów podczas powtórnego leczenia kanałowego

Wizyty umawiane są do Turośni Kościelnej tel. 727-444-720