Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna zakresem swego działania obejmuje zabiegi operacyjne na wyrostku zębodołowym i błonie śluzowej jamy ustnej. Jest specjalnością wykonywaną ambulatoryjnie.
Do najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii stomatologicznej należą:

  • ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i jeszcze niewyrzniętych),
  • ekstrakcje zębów mądrości,
  • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego.